IMF İcra Kurulu, KOVID-19 Salgınına Yönelik Hızlı Finansman Aracıyla Moğolistan'a 99 Milyon Dolarlık Ödemeyi Onayladı

04 Haziran 2020
  • KOVID-19 salgını, Moğolistan'daki ekonomik aktiviteyi büyük ölçüde etkiledi ve acil bütçe ve ödemeler dengesi ihtiyaçlarını artırdı.
  • Moğolistan'ı desteklemek için IMF, Hızlı Finansman Aracı (RFI) kapsamında acil mali yardım talebini yaklaşık 99 milyon ABD Doları olarak onayladı.
  • Bu acil mali yardım döviz rezervlerinin desteklenmesine, pandemiyle ilgili temel harcamalar için mali alan yaratılmasına ve donör desteğinin katalize edilmesine yardımcı olacaktır.


Uluslararası Para Fonu İcra Kurulu (IMF), KOVID-19'un patlak vermesinden kaynaklanan acil bütçe ve ödeme dengesi ihtiyaçlarını karşılamak ve en çok etkilenen sektörleri ve korunmasız grupları desteklemek amacıyla 72,3 milyon SDR’ye (yaklaşık 99 milyon ABD Doları, ya da kotanın yüzde 100'üne) denk Hızlı Finansman Aracı (RFI) altında acil mali yardım için Moğolistan'ın talebini onayladı.
 
Yönetim Kurulu'nun Moğolistan tartışmasını takiben, Genel Müdür Yardımcısı ve Başkanı Sayın Mitsuhiro Furusawa şu açıklamayı yaptı:
 
“Moğolistan, sınır ötesi geçişler için sıkı sağlık protokollerinin ve sosyal mesafelere yönelik erken adımlar atması sayesinde şimdiye kadar KOVID-19 salgının yurt içine yayılmasından başarıyla kaçındı. Bununla birlikte, salgın, hem salgının sınırlamasına yönelik önlemlerin ekonomik maliyeti hem de dış talepteki düşüş nedeniyle ekonomik aktiviteyi keskin bir şekilde azaltmıştır. Acil bir ödeme dengesi ihtiyacı ve mali finansman açığı bulunmaktadır.
 
“Yetkililer, ekonomik daralmayı sınırlamak ve en savunmasız kişilere yardımcı olmak için halihazırda bir dizi önlem aldı. Bütçede yapılan son değişiklikler, etkilenen hane halklarına ve işletmelere daha yüksek sağlık ve sosyal harcamaların yanı sıra vergi indirimi sağlamaktadır. Ayrıca, Moğolistan Merkez Bankası, özel sektöre banka kredilerinde düzensiz bir daralmanın önlenmesine yardımcı olmak için para ve finansal politikaları kolaylaştırmıştır.
 
IMF'nin RFI kapsamındaki acil durum finansmanı, acil ödemeler dengesi ve bütçe ihtiyaçlarına yanıt vermek için çok ihtiyaç duyulan desteği sağlayacaktır. Yetkililerin çabalarını desteklemek ve finansman boşluğunu kapatmak için kalkınma ortaklarından ek yardım gerekecektir. Yetkililerin mali yardım yönetiminde yüksek şeffaflık ve yönetişim standartlarına bağlılığı memnuniyetle karşılanmaktadır.
 
Ekonomiye yönelik acil tehdit azaldıkça, son Uzatılmış Fon Tesisi (Extended Fund Facility) anlaşması sırasında başlayan önemli reformların sürdürülmesi kritik önem taşıyacaktır. Bunlar arasında halen yüksek kamu borcunu azaltmak için mali konsolidasyona geri dönüş, döviz rezervleri oluşturmak için daha esnek bir döviz kuru, AML-CFT (Kara Para Aklamanın Önlenmesi / Terörizmin Finansmanıyla Mücadele) eksikliklerinin giderilmesi ve tüm bankaların yeterli sermayeye sahip olmasını sağlamak için daha güçlü denetim uygulaması yer alıyor.”

 
Kaynak: IMF, https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/03/pr20232-mongolia-imf-executive-board-approves-us-99m-disbursement-under-the-rfi-address-KOVID19

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği