Moğolistan genelinde hayvan stoku, kışın 67,7 milyon baş olacak

11 Ekim 2019

Geçtiğimiz Ağustos ayında Moğolistan genelinde yapılan hayvan sayımında; 541,5 bin deve, 4,5 milyon at, 5,4 milyon büyükbaş hayvan, 39,6 milyon koyun ve 34,5 milyon keçi dahil olmak üzere ülke genelinde 84,2 milyon baş hayvanın bulunduğu tespit edildi. Veriler, her bir yerel idari birimden toplanılmış olup, 67,5 milyon hayvanın kışa çıkacağı, 16,5 milyon hayvanın ise tüketileceği sonucuna varılmıştır.
 
Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanlığı raporuna göre, toplam mera alanlarının yaklaşık yüzde 60'ı gelecek kış ve ilkbahar mevsiminde hayvancılık için yeterli taşıma kapasitesine sahipken, otlak alanın kalan yüzde 40'ına aşırı yüklenilmiştir.
 
Geçtiğimiz yazın genel koşullarına bakılmaksızın, bazı alanlarda düşük miktarda ot büyümesi ve mera kıtlığı; mera arazilerinde, özellikle de 3-5 kat fazla otlatma yapılan Uvurkhangai, Dundgobi, Arkhangai, Gobi-Altai ve Khovd vilayetlerinde aşırı yüklenmeye neden olmuştur. Moğolistan'daki tüm hayvanların üçte birinden fazlası bu bölgelerde bulunduğundan, Tarım Bakanlığı tarafından kurulan bir çalışma grubu, bu konuyu ele almak için görevlendirilmiştir.

 
Kaynak: https://montsame.mn/en/read/203347
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği