Moğolistan’daki kayıtlı işsiz sayısı % 4,1 azaldı

16 Mayıs 2019

Nisan 2019'un sonunda, Çalışma ve Sosyal Yardım Hizmetleri Ajansı 33 bin kişinin iş aradığını kaydetti, bunların %68,1'i (22,5 bin kişi) iş bulamazken %31,9'u (10,5 bin kişi) istihdam edildi.
 
Kayıtlı işsizler bir önceki yıla göre 952 kişi (% 4,1) azalırken, bir önceki aya göre 717 kişi (% 3,3) arttı. Cinsiyete göre dağılım, kayıtlı işsiz sayısının % 52,3'ünün (11,7 bin kişi) kadın olduğunu göstermektedir.
 
Ülke genelinde kayıtlı işsizlerin toplamından % 1,9'u (418 kişi) engelli olup, bunların % 50,7'sini (212 kişi) kadınlar oluşturmaktadır.
 
2019 yılının ilk dört ayında, Çalışma ve Sosyal Yardım Hizmetleri Ajansı 23,2 bin yeni işsiz kaydetti ve 4,4 bin kayıtlı kişi yeni bir işte istihdam edildi. Yeni kayıtlı işsizlerin nedenlerine bakıldığında, % 51,4 ile en yüksek payı işten atılan insanlar oluşturdu.
 
Ulusal düzeyde toplam kayıtlı işsizlerin yarıdan fazlası (% 55,4'ü), 15-34 yaş arası gençlere aittir.
 
Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği