Moğolistan’ın dış ticaret hacmi 2020 yılının ilk 7 ayında %16,7 azaldı

10 Ağustos 2020

Moğolistan’ın 2020 yılının ilk 7 ayında toplam dış ticaret hacmi 6.730,7 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre 1.348,0 milyon ABD Doları veya yüzde 16,7 düşüş gösterdi. Dış ticaret dengesi, bu dönemde 846,6 milyon ABD Doları fazla verdi.

2020 yılının ilk Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracat 3.788,6 milyon ABD Doları olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 düşüş göstermiştir.

2020 yılının ilk 7 ayında toplam ihracatın 2.467,4 milyon ABD Dolarını (%65,1) mineraller; 1081,4 milyon ABD Dolarını (yüzde 28,5) doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar; 5,9 milyon ABD Dolarını (%0,2) ham deri, deri, kürk derileri ve bunlardan eşya ve 144,4 milyon ABD Dolarını (%3,8) tekstil ve tekstil ürünleri oluştururken bu ürün guruplarının ihracattaki toplam payı %97,6’dır.

Ham petrol, demir cevherleri ve konsantreleri ile çinko cevherleri, bakır konsantresi ve konsantrelerinin %100’ü Çin'e, kömürün %96,3’ü Çin'e ihraç edildi. Flouspar konsantrelerinin %75,5’i Çin'e, %24,1’i ise Rusya Federasyonu'na ihraç edildi. At hayvanlarının tamamı Çin'e ihraç edildi. İtalya'ya taranmış kaşmirin %81,5’i ihraç edilirken; ihraç edilen ham post ve postların ve yıkanmış kaşmirin çoğu Çin'e ihraç edilmiştir. Altın ihracatı ise İngiltere'ye (%4,9), Singapur'a (%5,8) ve İsviçre'ye (%89,3) yapılmıştır. Bu ürün grupları, toplam ihracatın yüzde 92,8'ini oluşturmaktadır.

Moğolistan, Çin (%68,0), İsviçre (%25,7), Birleşik Krallık (%2,0), Singapur (%2,0) başta olmak üzere 60 ülkeye mal ihraç etmiştir ve tüm ihracatın %97,7'si bu ülkeler ile gerçekleşmiştir.

Moğolistan, 2020 yılının ilk 7 ayında 2.942,0 milyon ABD Doları değerinde mal ve hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalat hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre 565,2 milyon ABD Doları (%16,1) azalmıştır.

Bu dönemde toplam ithal içerisinde makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli ev aletleri, aksamları 618,8 milyon ABD Doları (% 21,0), mineraller 565,5 milyon ABD Doları (%19,2) (mineraller içerisinde petrol ürünleri 455,6 milyon ABD Doları (% 80,6)’nı oluşturmaktadır), hayvansal veya bitkisel menşeli ürünler ve gıda maddeleri 373,3 milyon ABD Doları (%12,7), araçlar ve uçaklar ile bunların parçaları 464,8 milyon ABD Doları (% 15,8), ana metaller ve bunların ürünleri 299,0 milyon ABD Doları (%10,2), kimyasal ürünler 205,0 milyon ABD Doları (%7,0) pay alırken  toplam ithalatın % 85,9'u bu mal ve ürünlerden gelmektedir.

Moğolistan, Rusya Federasyonu (%27,0), Çin (%34,9), ABD (%4,9), Japonya (%8,0), Kore Cumhuriyeti (%4,4) ve Federal Almanya Cumhuriyeti (%3,5) dahil 131 farklı ülkeden mal ithal etmiştir. Bu ülkelerden gelen mallar toplam ithalatın %82,7'sine eşittir.

Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi, http://www.nso.mn/ - http://www.1212.mn/

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği