Moğolistan’ın ekonomisi yüzde 8,6 büyüdü

19 Ağustos 2019

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi (NSO) raporlarına göre Moğolistan’ın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2019 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 7,3 oranında büyüdü.

Moğol GSYİH'sı Ocak-Haziran döneminde 8,6 trilyon Moğol Tugriki (3,2 milyar ABD doları) olarak gerçekleşirken bu büyüme; iyi performans gösteren sanayi, hizmetler ve madencilik sektörlerinde sırasıyla %9,3, %7,4 ve %13'lük büyüme kaydetmesine bağlı olarak bu oranda gerçekleşmiştir.

Moğolistan’ın ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 oranında büyümüştür. Bu oran, 2014 yılının 3. çeyreğindeki %9,1’lik büyüme sonrasında kayda geçen en güçlü GSYİH büyüme oranı oldu.

Dünya Bankası, Moğolistan’ın ekonomisinin 2019’da %7,2, 2020’de ise %6,9 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: https://news.mn/en/788630/

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği