Moğolistan'ın Toplam Nüfusu 3.296.866’e ulaştı

22 Haziran 2020

Son nüfus sayımına göre, mevcut Moğolistan nüfusu 3.296.866 ve hane halkı sayısı 897.427’dir. 2010 yılında yapılan önceki ulusal nüfus ve konut sayımına göre ülke nüfusu 2.756.685 kişiydi. 2010 nüfus sayımından bu yana, yıllık ortalama nüfus artış hızı yüzde 2,2 olmuştur. Ortalama hane halkı büyüklüğü veya hane başına ortalama kişi sayısı 3,6 ve ilk evlilikte ortalama yaş 27,7'dir.

Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 2019 yılında Moğolistan'ın nüfusun 2030'da dört milyona ve 2045'te beş milyona çıkacağını öngören revize edilmiş bir nüfus projeksiyonu başlattı.

Nüfusun yaş dağılımı açısından, toplam nüfusun yüzde 31,5'ini 0-14 yaş arasındaki çocuklar, yüzde 64,4’ünü 15-64 yaş grubundaki insanlar ve yüzde 4,1’ini ise 65 yaşın üzerindeki insanlar oluşturmaktadır.

Kaynak: https://montsame.mn/en/read/228310; https://montsame.mn/en/read/228902
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği