Moody's: Moğolistan, likidite riskleriyle karşı karşıya

Moody's: Moğolistan, koronavirüsün ihracat gelirlerini ve finansman seçeneklerini sınırlamasından dolayı likidite riskleriyle karşı karşıya

02 Temmuz 2020

Moody's: Moğolistan, koronavirüsün ihracat gelirlerini ve finansman seçeneklerini sınırlamasından dolayı likidite riskleriyle karşı karşıya

  • Daha zayıf ihracat geliri, rezervler üzerinde baskı oluşturmakta ve dış güvenlik açığı risklerini artırmakta
  • Teşvik önlemleri, daha yüksek borçlanma gereksinimlerini doğurmakta ve likidite riskini artırmakta

Moody's Investors Service, yeni bir raporda, Moğolistan'ın koronavirüs pandemisinin ortasında yükselen dış güvenlik açığı riskleriyle karşı karşıya olduğunu ve ihracat geliri üzerindeki baskıların ve dış finansmana oldukça belirsiz erişimin zaten zayıf döviz rezervi yeterliliğini tehdit ettiğini söyledi.
 
Ayrıca, hükümetin borçlanma gereksinimleri, likidite risklerini artıran büyük bir teşvik paketini finanse etmek için belirgin şekilde artacaktır. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer çok taraflı kuruluşlardan yakın zamanda onaylanan acil yardım, bu risklerin bir kısmını hafifletmesine rağmen, şimdiye kadar belirtilen fonlama büyüklüğü finansman ihtiyaçlarının altında kalmaktadır.
 
Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Anushka Shah, "Moğolistan'ın birincil malları olan kömür ve bakır fiyatlarında keskin bir düşüş yaşandı ve Çin'den gelen ihracat kısıtlamaları ve düşük talep ile birleşti. Küresel olarak 2020'de mal ihracatında büyük bir düşüş bekliyoruz." dedi.
 
Shah, "Bu da cari açığı genişletecek ve rezervleri azaltacak, dış borçların 2021'de gelmeye başlayacak olan önemli geri ödeme yükümlülüklerine karşı ayarlanan düşük dış rezervler, güvenlik açıklarına yansıtılacak."
 
Koronavirüs salgını karşısında hükümet büyük bir mali teşvik planı açıkladı. Moody's, bunun 2020 başında %4,8'lik bütçe açığı projeksiyonundan 2020 yılında GSYH’nin %8,6'sına kadar bütçe açığını genişleteceğini öngörüyor. 2020'de GSYH’nin %12,5'i olarak tahmin edilen daha büyük bir açık, hükümetin brüt borçlanma gereksinimlerini artıracak ve dış tahvil geri ödemeleri geldikçe 2022 yılında GSYH’nin %17,0'sında zirve yapacaktır.
 
Finansman muhtemelen harici kaynakların, özellikle de çok taraflı ve iki taraflı borç verenlerin ve yerli kaynakların bir karışımından alınacaktır. İmtiyazlı kaynakların tümü gerçekleşmezse ve yerel yetkililer planlanan teşvik önlemlerini sürdürürlerse, likidite güçlükleri artacaktır.
 
2020 sonrasında, Moody's, büyümenin Moğolistan'ın yüksek potansiyel oranlarına dönmesini bekliyor.
 
Sağlam büyüme potansiyeli, 2020'nin sonrasında planlandığı gibi ilerleyen büyük projelere bağlı olmasına rağmen, temelde bir kredi gücünü temsil etmeye devam etmektedir. Bu, Moody's’in temel durum varsayımıdır, özellikle de yeni parlamento seçim sonuçlarını izleyen siyasi süreklilikle de desteklenmektedir.
 

Kaynak: https://www.moodys.com/research/Moodys-Mongolia-faces-liquidity-risks-as-coronavirus-squeezes-export-revenue--PBC_1236033

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği