Tunus- Dış Ticaret Rakamları (Mart 2019)

10 Nisan 2019

Tunus İstatistik Enstitüsü 2019 yılı Ocak- Mart dönemi dış ticaret rakamlarını açıklamıştır.
 
İhracat önceki yılın aynı dönemine göre Dinar bazında %16,3 oranında artmış ve 11,8 milyar Dinar’a (yaklaşık 3,88 milyar Dolar) ulaşmıştır.
Bu dönemde ihracatta birçok sektörde  iyileşme kaydedilmiş olup, iyileşme kaydedilen başlıca sektörler şöyledir: 
- Madencilik ürünleri, fosfat ve türevleri %75,8,
- Enerji sektörü %31,49,
- İmalat sektörü % 30,8,
- Mekanik ve elektrik sanayi sektörü 18,4,
- Tekstil- giyim ve deri sektörü %14,8,
 
İthalat ise Dinar bazında  % 14,3 oranında artmış ve 15,8 milyar Dinar’a (yaklaşık 5,18 milyar Dolar) yükselmiştir.
İthalatta artış kaydedilen sektörler şöyledir:
- Madencilik ürünleri, fosfat ve türevleri % 26,3,
- Tarım ve gıda sanayi % 24,1,
- Teçhizat sektörü % 20,7,
- Hammade ve yarı mamuller %10,6,
- Enerji sektöründe % 10,7,
 
İhracatın ithalatı karşılama oranı Dinar bazında %74,9 olup, önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık bir artış kaydetmiştir.
 
Dış ticaret açığı 2018 yılı ilk çeyreğinde yaklaşık 1,5 milyar Dolar iken 2019 yılında yaklaşık 1,3 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş olup Dinar bazında %8,7 Dolar bazında ise -%13,3 ‘lük bir değişim kaydedilmiştir.
 
Tunus’un dış ticaret açığı yaşadığı başlıca ülkeler yaklaşık olarak şöyledir: Çin 1,45 milyar Dinar (yaklaşık 477 milyon Dolar), İtalya 834 milyon Dinar ( yaklaşık 273 milyon Dolar), Türkiye 648 milyon Dinar (yaklaşık 212 milyon Dolar), Cezayir 638 milyon Dinar (yaklaşık 209 milyon Dolar) ve Rusya 354 milyon Dinar (yaklaşık 116 milyon Dolar) .

Diğer taraftan, Tunus’un dış ticaret fazlası yaşadığı ülkeler şöyledir: Fransa 1,3 milyar Dinar (yaklaşık 444 milyon Dolar), Libya 338 milyon Dinar ( yaklaşık 111 milyon Dolar) ve Fas 150 milyon Dinar ( yaklaşık 49 milyon Dolar).
 
Hesaplamalar Tunus Merkez Bankası Mart 2018 ortalama kuru 1$ = 2,42 ve Mart 2019 ortalama kuru 1 $ = 3,05 bazında yapılmıştır.