Tunus İstatistik Kurumu 2018 yılı Ocak-Ağustos dış ticaret rakamlarını açıklamıştır.

11 Eylül 2018

1-) Tunus İstatistik Kurumu2018 yılı Ocak-Ağustosdış ticaret rakamlarını açıklamıştır.

Tunus İstatistik Kurumuverilerine göre;

 

-İhracatOcak-Ağustos 2018döneminde2017yılının aynı dönemine göre Dinar bazında% 20,2oranında artmıştır.2017 yılıaynı döneminde21,9milyar Dinar(yaklaşık8,9milyar Dolar)olarak gerçekleşen ihracat, 2018 yılının ilk sekizayında 26,3milyar Dinar(yaklaşık9,5milyarDolar) seviyesine yükselmiştir.

 

Ocak-Ağustos 2018dönemindeihracatta birçok sektörde iyileşme kaydedilmiş olup, iyileşme kaydedilen başlıca sektörler şöyledir:

-Tarım ve gıda sanayi %63,0

--Zeytinyağı ihracatı: 2017 Ocak-Ağustos döneminde553,2milyon Dinar(yaklaşık226,7milyon Dolar)iken2018 Ocak-Ağustos döneminde1,59milyar Dinar(yaklaşık574,1milyon Dolar)olarak kaydedilmiştir.

--Hurma ihracatı: 2017 Ocak- Ağustos döneminde375,2milyon Dinar(yaklaşık153,7milyon Dolar)iken 2018 Ocak-Ağustosdöneminde518 milyon Dinar(yaklaşık187milyon Dolar)olarak gerçekleşmiştir.

-İmalat sektörü %24,6

- Tekstil- giyim ve deri sektörü %18,7

- Mekanik ve elektrik sanayi sektörü %15,2

-Enerji sektörü%1,2

Öte yandan, madencilik ürünleri, fosfat ve türevleri ihracatında%3,8oranında bir düşüş kaydedilmiştir.

 

- İthalat Ocak-Ağustos2018 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Dinar bazında%20,4oranında artmıştır.2017 yılının ilk sekiz ayında31,9milyar Dinar(yaklaşık13,1 milyar Dolar)seviyesinden38,5milyar Dinar(yaklaşık13,9milyar Dolar)seviyesine ulaşmıştır.

 

Ocak-Ağustos2018 dönemindeithalatta tüm sektörlerde artışkaydedilmiştir:

- Enerji sektöründe%40,9,

- Hammade ve yarı mamuller %22,6,

- Temel gıda ve tarım ürünleri sektöründe %18,5,

- Teçhizat sektörü %14,4,

- Madencilik, fosfat ve türevlerinde %6,9,

 

- Ocak-Ağustos2018 döneminde ihracatın ithalatıkarşılama oranı Dinar bazında%68,4olup, 2017 ilk sekiz aylık dönemine göre 0,1 puanlık bir düşüşe işaret etmiştir.

 

- Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos2018 döneminde12,1 milyar Dinar(yaklaşık 4,3 milyarDolar)olarak gerçekleşmiştir.

 

-Tunus’u n dış ticaret açığı yaşadığı başlıca ülkelerşöyledir: Çin3,4 milyar Dinar(yaklaşık1,2 milyar Dolar), İtalya1,7 milyar Dinar (yaklaşık640 milyon Dolar), Türkiye1,4 milyar Dinar(yaklaşık511milyon Dolar), Cezayir1 milyar Dinar (yaklaşık389 milyon Dolar)ve Rusya824 milyon Dinar(yaklaşık297 milyon Dolar).

 

Diğer taraftan, Tunus’undış ticaret fazlası yaşadığı ülkelerşöyledir:Fransa2,1 milyar Dinar(yaklaşık770 milyon Dolar), Libya592milyon Dinar (yaklaşık213milyon Dolar) ve Fas235 milyon Dinar (yaklaşık84milyon Dolar).

 

(Hesaplamalar Tunus Merkez Bankası 31.08.2017kuru 1$ =2,44ve 31.08.2018 kuru 1 $ = 2,77bazında yapılmıştır.)

 

Kaynak : Tunus İstatistik Kurumu -http://www.ins.nat.tn/fr/publication/commerce-ext%C3%A9rieur-%C3%A0-prix-courant-ao%C3%BBt-2018