Yasa Taslağı Yabancı Yatırımlar İçin Teşvikler İçeriyor

Yunanistan

08 Kasım 2019

Perşembe günü kamuoyu istişaresine sunulan tasarıya göre; 2019’da kurumlar vergisinde yüzde 28’den yüzde 24’e düşüş ve büyük yatırımları vergilendirilebilir dış gelirlerinde düşüşe bağlamaya yönelik teşvikler, hükümetin getirmeyi planladığı yatırımlar için öngörülen teşviklerden bazılarıdır.   

Tasarı ayrıca, resmi piyasalardaki şirket tahvillerini gelir vergisi ve dayanışma vergisinden kurtarırken, temettü vergisinin yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesini de öneriyor.

Tasarı; işçiler, müteahhitler ve emekliler için yüzde 9'luk sabit bir vergi oranının getirilmesi (mevcut yüzde 22 yerine) ve bakmakla yükümlü olunanlar için daha yüksek bir vergi muafiyeti dahil olmak üzere, hanehalkı üzerindeki yükün azaltılmasına yönelik kapsamlı önlemlerin ana hatlarını çizmektedir.

İnşaat sektörü için taslak taslak, 1 Ocak 2006 tarihinden sonra verilen tüm lisanslar için KDV ödemelerini askıya almak istemekte ve ayrıca binaları daha verimli hale getirme amaçlı iyileştirmeler için yüzde 40 vergi indirimi getirmektedir.

Ek olarak, vergi kaçakçılığını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak,  elektronik yollarla yapılması zorunlu 500 avrodan fazla işlemleri 300 avro seviyesine indirecek bir önlem getirmektedir.

Maliye Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Vergi tasarısı Yunanistan'ın ekonomik yeniden doğuşunun temellerini belirledi” dedi.

“Yunanistan'ın geleceği için kalkınma vizyonu olan vergi reformu” başlıklı taslak, 15 Kasım günü sabah saat 8'e kadar uzmanlar ve kamuoyu tarafından yorumlanabilecek.

Kaynak: http://www.ekathimerini.com/246268/article/ekathimerini/business/draft-bill-provides-tax-incentives-for-foreign-investments
Yayımlayan: Selanik Ticaret Ataşeliği