Yunan Sanayiciler Federasyonu, Yunan Ekonomisinin Rekabet Gücü Konusunda Uyardı.

17 Nisan 2019

Yunan Sanayiciler Federasyonu (SEV) tarafından yayımlanan aylık Bülten’e göre, her ne kadar Yunan ekonomisi son birkaç yıldır pozitif seyretmekteyse de, yatırımlarda rekabet gücü azalmaktadır.

Bülten'e göre, yatırımlarda rekabet gücünün düşmesi, ülkenin GSYİH’sinin büyümesini önlemekte, işsizlik oranının kabul edilebilir seviyeye çekilmesini engellemektedir. Ülkenin yatırımları çekmede rekabet edebilir hale gelmesi için, devletin kreditörleri ile anlaşmalarında öngörülen reformları gerçekleştirmesi, özelleştirmelerin hızlandırılması, üretimin yaygınlaştırılması, inovasyonun desteklenmesi, yüksek vergilendirmeye son verilmesi, ücret dışı maliyetlerin düşürülmesi ve enerji maliyetlerinin rekabet edilebilir çerçeveye çekilmesi gerekmektedir.

Bülten ayrıca, hükümeti yaklaşan uzun seçim döneminden kaynaklanan mali tehlikelere karşı korumaya davet etmektedir.
 
Kaynak: http://www.ekathimerini.com/239623/article/ekathimerini/business/sev-warns-on-competitiveness-of-the-greek-economy 
 
Yayımlayan: Atina Ticaret Müşavirliği