Yunanistan, Avro Bölgesinin Dolaylı Vergi Şampiyonu

22 Ekim 2018

Yunanistan, Avro Bölgesinde en yüksek dolaylı vergilere sahip ve bunları 2019'da azaltma yönünde hiçbir belirti göstermiyor. Vergi mükellefleri açısından bu uğursuz sonuç, Avro Bölgesi'nin 19 üyesi tarafından Avrupa Komisyonuna sunulan 2019 taslak bütçelerinin bir karşılaştırmasından kaynaklanıyor.
 
Rakamlara göre, özel tüketim vergileri ve katma değer vergisi 2019 yılında Yunan gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 17,3'ünü oluşturacak ve ülkeyi Avro Bölgesinde en üst sıraya koyacak, bunu Fransa ve Kıbrıs Rum Kesimi izleyecek.
 
Yunanistan’ın vergi adaletsizliği başka bir istatistiksel bulguyla da gösteriliyor: Ülke, doğrudan ve dolaylı vergilendirmenin getirileri arasında en büyük farka sahiptir; doğrudan vergi gelirlerinin gelecek yıl GSYİH’nın yüzde 10’una ulaşması ve dolaylı vergi gelirlerinin 7,3 puan altında olması beklenmektedir. Başka hiçbir Avro Bölgesi ülkesi, bu kadar geniş bir farka sahip olmayacak; söz edilen fark büyüyor, 2018'de 6.8 puanlık bir yüzde farka ulaşacağı tahmin ediliyor.
 
Vergi ve sosyal güvenlik toplamında Yunanistan, 2019'da Belçika, Fransa, Finlandiya ve İtalya'nın arkasından avro bölgesi üye ülkeleri arasında beşinci sırada yer alıyor. Fark, diğer ülkelerdeki vatandaşların çok daha fazlasını geri alması: Finlandiya, işsizlerini korumak için GSYİH'sının yüzde 2,1'ini harcarken, Yunanistan sadece yüzde 0,6 oranında katkıda bulunuyor.
 
Kaynak:http://www.ekathimerini.com/233880/article/ekathimerini/business/greece-is-the-eurozones-indirect-tax-champion
Yayımlayan: Selanik Ticaret Ataşeliği