Yunanistan'da Altı Sektörde Yeniden Canlanma Planı

04 Mayıs 2020

Yunan Maliye Bakanlığı bugün bazı mağazaların açılması ile başlayan ilk adımın sorunsuz ilerlemesini ümit ederek, ekonomik canlanmanın yeni aşamalarını planlamaktadır. Hükümet için başlıca zorluklar turizm, ulaşım, ihracat, yatırımlar, istihdam ve bankalar olmak üzere altı alandadır.

Bütçenin sınırlı olmasına karşın, Maliye Bakanlığı işletmelerin yakın gelecek için destek talepleri ile boğulmuş durumdadır. Maliye Bakanı’nın Pazartesi ya da Salı günü gıda hizmetleri sektörü ile görüşmesi beklenirken, Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre yakın tarihte KDV indirimlerine ilişkin bir karar beklenmemektedir.

Maliye Bakan Yardımcısı Thodoros Skylakakis’e göre, online işlem verilerine bakıldığında, tüketim beklenildiği kadar düşüş göstermemiş, Yunan halkı gelişmelere iş dünyasının beklentilerinden daha olumlu tepki vermiştir.  

Maliye Bakanlığı kaynakları, sözkonusu sektörlerde ekonominin canlandırılmasına yönelik tedbirlerin Haziran ayından önce yürürlüğe girmeyeceğini, böylece özellikle turizmde zararın boyutlarının ilk işaretlerinin görülerek, AB kaynaklarından sağlanacak yardım için net bir tablo ortaya çıkacağını ifade etmektedirler.

Aynı kaynaklara göre, yatırım ve istihdam alanlarında alınacak tedbirlerin yatırımı destekleyici ve istihdamı artırıcı olacağı tartışılmazken, bu tedbirlerin kurumlar vergisi mevduatının düşürülmesi -ki bu Euro Bölgesi merkez bankalarının Yunan tahvillerinden elde edecekleri karın düşürülmesiyle dengelenecek bir önlemdir- ve amortismanların hızlandırılması şeklinde olması beklenmektedir.

Hükümet ayrıca turizm, ulaştırma ve birincil üretim alanları başta olmak üzere sektörler özelinde de tedbirler planlamakta, bankalar ise bu anlamda özel ilgiye ihtiyaç duymaktadır.

Kaynak: https://www.ekathimerini.com/252279/article/ekathimerini/business/six-pronged-restart-blueprint

Yayımlayan: Atina Ticaret Müşavirliği