☆ Desteklere Yönelik Soru ve Sorunlarınız İçin İletişim Adresleri

Desteklerin içeriğine, kapsamına ve inceleme süreçlerine yönelik bildirimlerin ilgili incelemeci birimlere iletilmesi gerekir. Destek türlerine göre ilgili birimlerin iletişim adreslerine aşağıda yer verilmiştir. Teknik sorun ve tespitleriniz için Destek Yönetim Sistemi e-posta adreslerinden, desteklere yönelik genel bilgilendirme, içerik, kapsam ve başvuruların aşamalarına yönelik bilgi talepleri için aşağıda yer verilen ilgili mercilerden destek alabilirsiniz.

31 Mayıs 2023
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAİRE BAŞKANLIKLARI
E-POSTA
ADRESİ
İLGİLİ
DESTEKLER
 Sektör Daire Başkanlıkları  ADRESLER İÇİN TIKLAYINIZ  Dahilde İşleme Rejimi
 Hariçte İşleme Rejimi
 Özel İhracat DB. ozelihr@ticaret.gov.tr  Vergi, Resim, Harç İstisna Belgeleri
 Tanıtım ve Fuarlar DB. fuardairesi@ticaret.gov.tr  Yurt İçi Fuar Destekleri
 Yurt Dışı Fuar Destekleri
 Markalaşma ve Tasarım Destekleri DB. markalasma@ticaret.gov.tr  TURQUALITY/Marka Programı
 Tasarım Destekleri
 Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri (TÜGE)
 Yurt Dışı Birim Destekleri
 KOBİ ve Kümelenme Destekleri DB. kobiihr@ticaret.gov.tr  UR-GE Projeleleri
 Yurt Dışı Pazar Araştırması
 Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri
 Rapor Desteği (İşbirliği Kuruluşları İçin)

 Küresel Tedarik Zinciri Projeleri
 Tarım Ürünleri DB. tarimihr@ticaret.gov.tr  Tarımsal İade Destekleri
 Maden, Metal ve Orman Ürünleri DB. madenihr@ticaret.gov.tr  Sektörel Heyetler
 Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri (TÜGE)
 Rapor Desteği (İşbirliği Kuruluşları İçin)
 Makina, Otomotiv ve Elektrik-Elektronik Ürünleri DB. makinaotomotivee@ticaret.gov.tr
 Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri DB. tekstilihr@ticaret.gov.tr
 Kimya, Toprak ve Sağlık Endüstrileri DB. kimyaihr@ticaret.gov.tr

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ
Destek ödeme başvurularının önemli bir bölümü, üyesi olduğunuz İhracatçı Birliklerince sonuçlandırılmaktadır. İletişim bilgileri için birliklerin web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

TEKNİK SORUNLAR İÇİN DYS İLETİŞİM ADRESLERİ
Sisteme yönelik teknik tespit, öneri ve bildirimler ekran görüntüsü, barkod no ve kullanıcı bilgisi ile birlikte aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir (Sınıflandırma yapılabilmesi için adreslerden sadece birine bildirim yapılması rica olunur):
 
  • Dahilde İşleme Rejimi : dysdahildeisleme@ticaret.gov.tr
  • Diğer Destekler ve Genel Tespitler :  destekyonetimsistemi@ticaret.gov.tr