Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

! ÖNEMLİ DUYURULAR

1) Dahilde İşleme Rejimi (DİR) belgelerine yönelik başvurular 19 Eylül 2022 tarihi itibariyle sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden alınmaktadır. Eski DİR Otomasyon Sistemi’nde yer alan tüm kullanıcı yetkileri iptal edilmiş olup, DYS üzerindeki yetkilendirmeler esas alınacaktır. DYS DİR uygulamasına yönelik her türlü tespit, öneri ve bildirimler ekran görüntüsü ile birlikte dysdahildeisleme@ticaret.gov.tr adresine iletilebilir. (Diğer destekler ve genel tespitler için iletişim e-posta adresi: destekyonetimsistemi@ticaret.gov.tr)
 
2) DYS - DİR uygulamasına yönelik yararlanıcı kılavuzu için tıklayınız.

3) DYS üzerinden yapılan başvuruların sistemde yararlanıcılara ait iş akışları üzerinden takip edilmesi esas olup, takip sorumluluğu yararlanıcıya aittir. Başvurulara yönelik olarak DYS üzerinden gönderilen yardımcı e-posta ve ana sayfa bildirimlerinin teknik sorunlar veya işlem yoğunluğu nedeniyle geç yapılması veya yapılamaması halinde Bakanlık veya İncelemeci Birimler sorumlu tutulamaz.

4) EK A-Sistem Kullanım Taahhütnamesi ve EK B-Yararlanıcı Bilgi Formu güncellenmiş olup, 05.08.2022 ve sonrasındaki kayıt ve güncelleme başvurularında aşağıda yer alan yeni belgeler esas alınmalıdır.