Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

  • ÖNEMLİ: Dahilde İşleme Rejimi, TURQUALITY, Teknik Müşavirlik ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörü Desteklerinin DYS üzerinden alınma tarihi ayrıca duyurulacaktır.
  • ÖNEMLİPazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar'da yer alan destek bileşenlerine yönelik başvurular (e-ticaret, sanal fuar, sanal heyet) DYS üzerinden alınmamakta olup, mevcut mevzuatlarında belirtilen usullere göre iletilmelidir. 

  • DYS Erişim ve Genel Kullanım Kılavuzu: Erişimler e-devlet üzerinden ve Chrome/Firefox/Edge browser ile yapılmalıdır (Internet Explorer kullanılmamalıdır). Yararlanıcıların DYS üzerinden başvuru iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. Başvurudan önce MERSİS'te yer alan bilgilerin (VKN, adres, telefon, ortaklık, temsilci listesi, sektör, NACE) kontrol edilerek güncellenmesi gerekmektedir. DYS sunum ve kılavuzlarına aşağıdaki menüden erişebilirsiniz.

  • İmza Sirküleri ve Pasife Alınan Kullanıcılar Hakkında: DYS kayıt işlemi için ibraz edilen İmza Sirkülerinin süresi dolduğunda, ilgili Sirkülere göre yetkilendirilen tüm kullanıcıların görevleri pasife çekilmektedir. Tekrar aktifleştirilmesi için güncel Sirkülerin ve bu Sirkülere göre imzalanmış Taahhütname (EK A)'nin ibrazı gerekmekte olup, belgelerin güncelliğin takip sorumluluğu yararlanıcılara aittir.

    DYS ÜZERİNDEN ALINAN DESTEK BAŞVURULARI

  • Hariçte İşleme İzin Belgesi: Hariçte İşleme İzin Belgesi (H1) ve Hariçte İşleme İzin (H2) başvuruları 1 EKİM 2020 tarihinden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir. H1 başvuruları İhracat Genel Müdürlüğü, H2 başvuruları ise İMMİB Genel Sekreterliğince değerlendirilip, sonuçlandırılır.
  • Vergi Resim Harç İstisna Belgesi: VRHİB başvuruları 7 ARALIK 2020 tarihi itibariyle sadece DYS üzerinden kabul edilir.
  • İhracat Destekleri: 1 OCAK 2021 tarihinden sonra iletilecek yeni başvurular DYS üzerinden kabul edilir. DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (proje, heyet, yurt dışı birim, rapor, danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır. (DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı şirketlerin DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur.