İhracat Destekleri

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Desteklerde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

ÇAĞRI MERKEZİ ve BİLGİ KAYNAKLARI

        0850-808-0404 veya https://kolaydestek.gov.tr

KEP ADRESLERİMİZ

 • T.C. Ticaret Bakanlığı (ekonomi@hs01.kep.tr), Marmara Bölge Müdürlüğü (marmarabolgemud@hs01.kep.tr), İç Anadolu Bölge Müdürlüğü (eb.ankarabolgemud@hs01.kep.tr), Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü (eb.batianadolu@hs01.kep.tr)
 • İhracatçı Birliklerine ait KEP adreslerine, birliklerin internet sayfalarından erişim sağlayabilirsiniz.
 • İşlemlerin düzgün ve hızlı yapılabilmesi için, başvurularda konu ve ilgili birimin belirtildiği üst yazının (dilekçe) yer alması gerekmektedir.
 • Belgeler sadece mevzuatta belirtilen başvuru mercii kuruluşun KEP adresine iletilmelidir. İhracatçı Birliği veya Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gereken belgeler Bakanlık KEP adresine gönderilmemelidir!

YARDIMCI KILAVUZLAR

 • KEP ve E-imza ile başvuruların iletilmesi hakkında ÖZET SUNUM (Mayıs, 2018)
 • Bakanlığımıza sunulacak belgelerin elektronik olarak (İmzager-CAdES BES) imzalanmasına ilişkin KILAVUZ

ELEKTRONİK İMZA HAKKINDA

 • Elektronik olarak imzalanan belgelerden uzantısı ".pdf.p7s" olarak oluşanların dosya uzantısı ".pdf.imz" şeklinde değiştirilerek KEP'ten iletilmelidir (Dosya uzantılarını görebilmek için, Denetim Masası > Görünüm Ayarları > Klasör/Dosya seçenekleri menüsünden "dosya uzantılarını gizle" seçeneğindeki işaret kaldırılmalıdır).
 • Belgelerin imzalanmasında kullanılacak özet algoritmaların SHA-256 veya üzeri olması gerekir. SHA-1 veya benzeri eski tipte olanlar için doğrulama yapılamamaktadır.
 • Adobe Acrobat ve benzeri PDF görüntüleme programları üzerine atılan imzalarda doğrulama yapılamamaktadır.
 • Zaman damgası imzaların kabul edilmesi noktasında bir gereklillik olmayıp, Anlık İmza kullanılabilir. Ancak, doğrulamanın daha üzün süre yapılabilmesi için zaman damgası kullanılması önerilmektedir.
 • KEP ve elektronik imza ile ilgili sorunlarınızı bu hizmetleri aldığınız kuruluşlara iletmelisiniz.