İhracat Destekleri

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda 18.08.2022 tarih ve 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili mevzuata aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz.