Eğitim Hizmetleri Sektörü

26 Ekim 2023

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Eğitim Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

Eğitim Hizmetleri Sektörüne sunulan desteklere ilişkin sunum ve özet bilgiye aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Eğitim Hizmetleri Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Sunum
Eğitim Hizmetleri Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Özet Bilgi (2022)
Eğitim Hizmetleri Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Özet Bilgi (2023)

Eğitim Hizmetleri Sektörüne Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler ve Hedef Ülkeler Listesine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

EK-1 Temel Bilgi ve Belgeler
EK-2A Taahhütname
EK-2B Beyanname
EK-3 Hedef Ülkeler Listesi

Eğitim Hizmetleri Sektörüne Yönelik  Başvuru Belgeleri ve Formlarına aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Tescil ve Koruma Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Acente Komisyon Desteği

Tanıtım Heyeti Desteği

Uluslararası Öğrenci Ofisleri Kapasite Geliştirme Desteği

Akademisyen İstihdam Desteği

Uluslararası Sıralama Desteği

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Birim Desteği

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Milli Katılım Tanıtım Desteği Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği Ürün Yerleştirme Desteği Rapor Desteği

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

Yarışma ve Etkinlik Desteği