Yeşil Hizmetler Sektörü

25 Nisan 2024

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Yeşil Hizmetlere Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

Yeşil Hizmetler sektörüne sunulan desteklere ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yeşil Hizmetler Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Özet Bilgi (2022)
Yeşil Hizmetler Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Özet Bilgi (2023)

Yeşil Hizmetler Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Rehber (2024)

Yeşil Hizmetler Sektörüne Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler ve Hedef Ülkeler Listesine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

EK-1 Temel Bilgi ve Belgeler
EK-2 Taahhütname
EK-2A Beyanname
EK-3 Hedef Ülkeler Listesi

Yeşil Hizmetler Sektörüne Yönelik Başvuru Belgeleri ve Formlarına aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Destek Kapsamına Alınma Ön Koşulları

Tescil ve Koruma Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Veri Tabanı Üyelik Desteği

Birim Desteği

İstihdam Desteği

Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Milli Katılım Tanıtım Desteği

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)