Teknik Mevzuat

30 Ağustos 2018

AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Türkiye-AB İlişkileri Kapsamında Teknik Mevzuat Uyumu

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) uyarınca, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde AB ile aramızda gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamaları 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren kaldırılmış ve bahse konu ürünlerde üçüncü ülkelere karşı Türkiye, AB'nin Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya başlamıştır.

Gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile miktar kısıtlamalarının kaldırılması ticarette malların serbest dolaşımı için yeterli olmadığından, anılan OKK"nın 8 inci maddesi kapsamında, AB'nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatının da ülkemizce iç yasal düzenlemelere dahil edilmesi öngörülmüştür.Bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...