İhtisas Çalışma Grupları

YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI İHTİSAS ÇALIŞMA GRUPLARI

İhtisas Çalışma Grubu İÇG Koordinatörü Kurum
 1.  
AB SKDM İhtisas Çalışma Grubu Ticaret Bakanlığı
 1.  
Ulusal Karbon Fiyatlandırma İhtisas Çalışma Grubu İklim Değişikliği Başkanlığı
 1.  
Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı İhtisas Çalışma Grubu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 1.  
Teknolojik Dönüşüm/Gelişim İhtisas Çalışma Grubu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 1.  
Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı İhtisas Çalışma Grubu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 1.  
Sürdürülebilir Nihai Tüketim İhtisas Çalışma Grubu Ticaret Bakanlığı
 1.  
Sıfır Kirlilik Eylemi İhtisas Çalışma Grubu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 1.  
Çelik Sektörü İhtisas Çalışma Grubu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 1.  
Alüminyum Sektörü İhtisas Çalışma Grubu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 1.  
Çimento Sektörü İhtisas Çalışma Grubu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 1.  
Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İhtisas Çalışma Grubu Ticaret Bakanlığı
 1.  
İnşaat Sektörü İhtisas Çalışma Grubu Ticaret Bakanlığı
 1.  
Yeşil Finansman İhtisas Çalışma Grubu Hazine ve Maliye Bakanlığı
 1.  
AB Projelerinin Finansmanı İhtisas Çalışma Grubu Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı
 1.  
Temiz Enerji İhtisas Çalışma Grubu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
 1.  
Sürdürülebilir Tarım İhtisas Çalışma Grubu Tarım ve Orman Bakanlığı
 1.  
Sürdürülebilir Akıllı Hareketlilik İhtisas Çalışma Grubu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 1.  
Adil Geçiş Politikaları İhtisas Çalışma Grubu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 1.  
Eğitim-Öğretimde Yeşil Dönüşüm İhtisas Çalışma Grubu Milli Eğitim Bakanlığı
 1.  
Sürdürülebilir Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat Uyumu İhtisas Çalışma Grubu Ticaret Bakanlığı