Perakende Ticaret

Perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması ve perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar

Perakende sektörü, büyüklüğü itibarıyla Ülkemiz açısından çok önemli bir sektördür. Sektörün önemini TÜİK tarafından hazırlanan sayısal veriler net olarak ortaya koymaktadır. Ülkemizde yaklaşık 3,6 milyon işletme bulunmakta olup, üretici ve tedarikçiler de hesaba katıldığında bu işletmelerin 2,3 milyonu perakende sektörüyle bağlantılı olarak faaliyet göstermektedir. Söz konusu işletmelerde 10,2 milyon insanımız çalışmaktadır ki bu sayı yaklaşık 17,5 milyonluk toplam çalışan sayımızın %58’ine tekabül etmektedir. Yine bu işletmelerin oluşturduğu ciro 12,4 trilyon TL tutarındadır ve bu ciro tüm sektörlerde oluşturduğumuz 16,6 trilyon TL tutarındaki cironun yaklaşık %75’ine tekabül etmektedir. Bahse konu veriler, perakende sektörünün ülkemiz ekonomisi açısından ne kadar önemli bir alan teşkil ettiğini de göstermektedir.
 
Sektörün büyüme performansı bir yandan ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlarken; bir yandan da muhtelif ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar doğurmuştur. Bu gelişmeler, perakende sektörüne yönelik hassasiyeti artırmış ve sektörün değişim-dönüşüm sürecinin ülke ekonomisine katkısını artırırken sorunları ortadan kaldıran yönlendirici ve destekleyici bir düzenleme gereksinimini ortaya çıkarmıştır. 
 
Bu çerçevede, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile perakende ticarete yönelik düzenlemeler yapılması ve uygulanmasının sağlanması, perakende ticaretin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapılması, bu konuda mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması görevleri Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.