Reklam Kurulu Üyeleri

03 Haziran 2021
Sıra Numarası Üyenin Adı Soyadı Temsil Ettiği Kurum
1 Avni DİLBER Reklam Kurulu Başkanı- Ticaret Bakanlığı
2 Oğuz ŞAHİN Ticaret Bakanlığı
3 Yakup MOĞUL Adalet Bakanlığı
4 İbrahim USLU Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
5 Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR Yüksek Öğretim Kurumu
6 Dr. Hakan GİRİTLİOĞLU Türk Tabipleri Birliği
7 Av. Gülten AYANA Türkiye Barolar Birliği
8 Ayşen AKALIN Reklamverenler Derneği
9 A. Hakan GÜLDAĞ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
10 Levent KAVUZLU Reklamcılar Dernekleri
11 Mehmet Bülent DENİZ Tüketici Dernekleri
12 Onur GÖZET Kültür ve Turizm Bakanlığı
13 Ali Fuat ŞEKER Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
14 Hüseyin Alper TÜREDİ Türk Standartları Enstitüsü
15 Osman ŞAVKAN İstanbul Büyükşehir Belediyesi
16 Erdoğan ÇOLAK Türk Eczacılar Birliği
17 Süha ALPAY Türk Diş Hekimleri Birliği
18 Prof. Dr. Ahmet TEKİN Sağlık Bakanlığı
19 Harun SEÇKİN Tarım ve Orman Bakanlığı