Yıllık Veriler

15 Eylül 2023

Yıllık Veriler

Ticaret Bakanlığı tarafından, PGD kuruluşlarından alınan bilgiler doğrultusunda, ülkemiz PGD faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğini inceleyen yıllık raporlar hazırlanmakta ve Bakanlığın internet sitesi vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bu raporlarda, ülkemizin PGD alanında geldiği noktanın sayısal verilerden hareketle izlenebilmesini mümkün kılabilmek için yetkili kuruluşların PGD’ye ayırdığı kaynak ve insan gücü, laboratuvar altyapıları, ürün grupları itibariyle gerçekleştirilen denetim sayısı ve bu denetimlerin sonuçları ile denetimlerin hareket noktalarına ilişkin rakamsal bilgilere yer verilmektedir. Bu veriler ışığında ülkemiz PGD faaliyetlerine dair sorunlar ve çözüm önerilerine de Raporda yer verilmektedir.

Yıllık PGD Raporlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.