Genel Bilgi

30 Ağustos 2018

Çok Taraflı ve Bölgesel İlişkiler

21. yüzyılda dünyada son derece kapsamlı, çeşitli ve karmaşık dış ilişkiler ağı oluşmuştur. Bugün artık siyaset ve ekonomik ilişkileri birbirinden bağımsız düşünmek çok güç olduğu gibi, bu iki unsurun sürekli etkileşim içinde olduğu kabul edilmektedir.

Dünyada hızla artan bir şekilde, birden çok ülkeyi veya tüm dünya ülkelerini yakından ilgilendiren birçok gelişme yaşanmakta, bunun bir sonucu olarak bu tür bölgesel ve küresel konulara da bölgesel ve çok taraflı çözümler bulunması çabası artmaktadır.

Dünyanın en stratejik bölgelerinden birisinde konumlanmış olan Türkiye de giderek artan bir şekilde bu süreçte yerini almaktadır.

Geçmişten bu yanan bölgesindeki ülkeler ile işbirliğini geliştirmek isteyen ve bu amaçla, EİT ve KEİ gibi birçok oluşuma öncülük eden Türkiye aynı zamanda, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ekonomik düzen içinde de yerini almıştır. Artık, ülkemizin amaçları bu tür işbirliği platformlarını daha bir etkin bir şekilde kullanmak ve firmalarımıza daha güvenli ve öngörülebilir bir hukuki ve iktisadi zemin hazırlamaktır.

 

 Bölgesel İlişkiler

 Çok Taraflı İlişkiler