Müzakere Süreci Devam Eden STA'lar

02 Ekim 2023

Hâlihazırda 10 ülke/ülke grubu ile resmi olarak başlatılmış bulunan STA müzakereleri kapsamında 3 ülke (Japonya, Tayland ve Endonezya) ile müzakereler aktif bir şekilde sürdürülmektedir. Müzakere sürecinde olan diğer ülke/ülke grupları (Meksika, Peru, Kolombiya, MERCOSUR, Ekvator, Kamerun ve Körfez İşbirliği Konseyi) ile de söz konusu süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.