Yürürlükte Bulunan STA'lar

Bugüne kadar, ülkemizce 38 STA imzalanmış olup bunlardan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleriyle akdedilmiş olan 11 STA, bu ülkelerin AB üyelikleri nedeniyle feshedilmiştir. 22 STA'mız ise (EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela ve Birleşik Krallık) hâlihazırda yürürlüktedir(*).  

Öte yandan, Lübnan, Sudan ve Katar STA'ları iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. 

İlaveten, mevcut STA’ların güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesine yönelik olarak EFTA, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ ile revizyon düzenlemeleri imzalanmış, Sırbistan ile imzalanan metinler 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gürcistan, Malezya ve Moldova ile STA'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin yakın zamanda sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

(*) Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile askıya alınmıştır. 1 Aralık 2009 tarihinde imzalanarak 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması, 22 Kasım 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlükte olan STA’lar listesi