Yürürlükte Bulunan STA'lar

29 Ağustos 2018

Yürürlükte Bulunan STA'lar Genel Bilgi

Bugüne kadar, ülkemizce 34 STA imzalanmış olup bunlardan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleriyle akdedilmiş olan 11 STA, bu ülkelerin AB üyelikleri nedeniyle feshedilmiştir. Geriye kalanlardan 21 STA (EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye[1], Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları ve Singapur) hâlihazırda yürürlüktedir.

Öte yandan, Lübnan ve Kosova iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. Gana STA’sının ise yakın zamanda imzalanması hedeflenmektedir.

İlaveten, Türkiye ile Güney Kore arasındaki STA kapsamında 26 Şubat 2015 tarihinde imzalanan “Yatırım Anlaşması” ve “Hizmet Ticareti Anlaşması”nın iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girmeleri öngörülmektedir.

Ayrıca, mevcut STA’larımızdan EFTA, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Gürcistan STA’larımızın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakereler yürütülmektedir.

 

[1] Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile askıya alınmıştır.

 

Yürürlükte olan STA’lar listesi 

ARNAVUTLUK

BOSNA HERSEK

EFTA

FAROE ADALARI

FAS

FİLİSTİN

GÜNEY KORE

GÜRCİSTAN

İSRAİL

KARADAĞ

MAKEDONYA

MALEZYA

MISIR

MOLDOVA

MORİTYUS

SIRBİSTAN

SİNGAPUR

SURİYE

ŞİLİ

TUNUS

ÜRDÜN