Fas

28 Eylül 2023

7 Nisan 2004 tarihinde iki ülke Başbakanları tarafından Ankara’da imzalanmış olan Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması’nın onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 28 Aralık 2004 tarih ve 25684 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Diğer taraftan, söz konusu anlaşmanın tadiline ilişkin Anlaşma, ekli notalar ile birlikte 28 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, söz konusu Anlaşma eklerinde belirtilen Türkiye menşeli ürünler, Fas’a ihracatlarında 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere Fas tarafından uygulanmakta olan MFN vergi oranının %90'ına tekabül eden oranda gümrük vergisine tabi olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmaya ulaşmak için tıklayınız.

Fas tarafından uygulamakta olan MFN vergi oranlarına ulaşmak için: https://www.douane.gov.ma/adil/

Anlaşma Kapsamı

 • Mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
 • Sağlık ve bitki sağlığı önlemleri
 • Hizmet ticareti
 • Yabancı sermaye yatırımları
 • İç vergilendirme
 • Anti-damping ve telafi edici önlemler
 • Ödemeler dengesi
 • Kamu alımları
 • Devlet yardımları
 • Fikri mülkiyet hakları
 • Devlet tekelleri


Sanayi Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Ülkemiz tarafından, Fas menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler STA’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte kaldırılmıştır.
 • Fas tarafı ise ülkemiz menşeli sanayi mallarının Fas’a ithalatında uygulanan gümrük vergilerini, Anlaşmanın eki Protokol I’de belirtilen ürünler hariç olmak üzere, STA’nın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile sıfırlanmıştır. Protokol I eki Liste I, Liste II kapsamı Türkiye menşeli eşyanın Fas’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri 1 Ocak 2015 tarihine kadar tedricen kaldırılmıştır. Liste III kapsamında belirtilen ürünler, Anlaşma kapsamındaki liberalizasyondan yararlanmamaktadır.


Tarım Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Taraflar, belirli sayıda tarım ürününde karşılıklı olarak tarife kotaları kapsamında gümrük vergisi indirimi ve/veya muafiyeti şeklinde taviz tanımışlardır.

 
Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Fas Sanayi, Ticaret ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.