Tunus

29 Eylül 2023

Türkiye ile Tunus Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması, 25 Kasım 2004’te imzalanmıştır. Anlaşma’nın onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 10 Mayıs 2005 tarih ve 25811 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma, 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma Kapsamı

 • Mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
 • Hayvan ve bitki sağlığı önlemleri
 • İktisadi ve teknik işbirliği
 • İç vergilendirme
 • Kamu alımları ve rekabet kuralları
 • Devlet tekelleri ve devlet yardımları
 • Fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları
 • Menşe kuralları
 • Ödemeler dengesi önlemleri
 • Anti-damping ve korunma önlemleri

 
Sanayi Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Türkiye, Tunus menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergilerini Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte kaldırmıştır.
 • Tunus ise, Protokol I’de yer almayan Türkiye menşeli sanayi ürünlerini Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte sıfırlamıştır. Protokol I kapsamındaki Liste I’de yer alan ürünler Anlaşmanın uygulanmaya başlamasını takip eden 7 yılda, Liste II’de yer alan ürünler ise 9 yılda kademeli olarak serbestleştirilecek olup, Liste III’te sayılan ürünler ise serbestleştirmeden muaf tutulacak ve Ortaklık Komitesinde tekrar gözden geçirilecektir.


Tarım Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Taraflar, belirli sayıda tarım ürününde karşılıklı olarak tarife kotaları kapsamında gümrük vergisi indirimi ve/veya muafiyeti şeklinde taviz tanımışlardır. (Taviz değişimine konu olan tarım ürünleri listelerine ulaşmak için tıklayınız).


Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.
Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.
Tunus Ticaret Bakanlığı internet sitesine ulaşmak için tıklayınız.