Malezya

28 Eylül 2023

Türkiye ile Malezya arasında  17 Nisan 2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma Kapsamı

 • Mal Ticaretinde Tarife ve Tarife Dışı Engellerin Kaldırılması
 • Menşe Kuralları
 • Gümrük İşlemleri ve İşbirliği
 • Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri
 • Ticarette Teknik Engeller
 • Ticaret Politikası Önlemleri
 • Ekonomik ve Teknik İşbirliği
 • Şeffaflık
 • Anlaşmazlıkların Halli
 • Kurumsal Hükümler

 
Anlaşma Kapsamı Önemli Düzenlemeler

 • Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte tarife satırlarının yaklaşık % 70’inde karşılıklı olarak gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Kalan ürünlerde her bir ürün için “3”, “5” ve “8” yıllık indirim takvimleri ve yalnızca bazı tarım ürünlerinde geçerli olmak üzere istisna kategorileri (bkz. EK 3-1) belirlenmiştir.
 • 8 yıllık geçiş döneminin sonunda tarife satır sayısı bakımından ihracatımızın % 99’u, ithalatımızın % 86’sı; hâlihazırda ticarete konu olan ürünler bakımından ise ihracatımızın % 93’ü, ithalatımızın % 75’i gümrük vergisinden muaf şekilde gerçekleşecektir.
 • Sanayi ürünlerinde Malezya ülkemize uyguladığı gümrük vergilerini en geç 8 yılın sonunda sıfırlayacak olup, 2018 yılı itibariyle tarife satırlarının % 80’i sıfırlanmış durumdadır.
 • Tarım ürünleri bakımından Malezya 5 yıllık takvimde yer alan nar, kavun, karpuz ve ekmeğe sürülen kakaolu ürünler haricinde tüm tarım ürünlerinde gümrük vergilerini 2018 yılı itibariyle sıfırlanmış; bazı margarin ürünlerinde % 20’lik vergi indirimi, dondurulmuş kanatlı eti ve yumurtada tarife kotası bazında gümrük vergisi muafiyeti sağlamıştır. Alkollü içkiler, tütün mamulleri ve pirinç Malezya’nın STA politikası gereği kapsam dışı bırakılmıştır.
 • STA’nın hizmetler ve yatırımlar alanlarına genişletilmesine yönelik müzakereler 2018'in Mart ayında başlatılmıştır. Genişletmeye ilişkin müzakereler 22 Eylül 2022'de tamamlanmış ve olup Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın Kapsamının Hizmet Ticareti ve Yatırım Başlıklarını İçerecek Şekilde Genişletilmesini içeren 1’nolu Revize Protokol 29 Eylül 2022 tarihinde, Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi toplantısında imzalanmıştır. Protokolün iç onay süreci devam etmektedir. 


Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.