Kosova

08 Kasım 2021

27 Eylül 2013 tarihinde imzalanan Türkiye ile Kosova arasında Serbest Ticaret Anlaşması 14 Temmuz 2015 tarihli ve 29416 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma Kapsamı

  • Mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
  • Kurumsal hükümler
  • Genel istisnalar
  • Güvenlik istisnaları
  • Ödemeler dengesi önlemleri       


Anlaşma Kapsamı Önemli Düzenlemeler

  • Ülkemizce 2008 yılından bu yana Kosova menşeli sanayi ürünlerinde uygulanan tek taraflı gümrük vergisi muafiyeti, STA’da konsolide edilmiştir. Buna karşılık Kosova tarafı sanayi ürünlerinin tamamında Anlaşmanın yürürlüğe girişini takip eden 9 yıl içinde gümrük vergilerini kademeli olarak sıfırlamayı kabul etmiştir.
  • Tarım ürünlerinde karşılıklı olarak 850 adet tarım ürününde taviz tanınmıştır. Taviz değişimine konu olan tarım ürünleri listesine ulaşmak için tıklayınız.


Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.