Karadağ

30 Haziran 2022

Türkiye ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 26 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. Anlaşmanın Onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 14 Ocak 2010 tarih ve 27462 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Anlaşma 1 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mevcut STA’nın kapsamının hizmet ticaretini içerecek şekilde genişletilmesi ve STA kapsamındaki tarım tavizlerinin iyileştirilmesine yönelik Protokoller 17 Temmuz 2019 tarihinde imzalanmış, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Hizmet Ticareti Protokolü (III) ile Eki ve İlave Tarım Tavizlerine ilişkin Protokolü'nün (I) Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Hizmet Ticareti Protokolü (III) ile Eki ve İlave Tarım Tavizlerine ilişkin Protokolü'nün (I) İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.