Karadağ

09 Kasım 2021

Türkiye ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 26 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. Anlaşmanın Onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 14 Ocak 2010 tarih ve 27462 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Anlaşma 1 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.