İsrail

26 Eylül 2023

14 Mart 1996 tarihinde imzalanan Türkiye-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması’nın onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 1 Mayıs 1997 tarihinden geçerli olmak üzere, 18 Temmuz 1997 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma, 1 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Anlaşma Kapsamı

 • Mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
 • Fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları
 • Menşe kuralları
 • İç vergilendirme
 • Anti-damping
 • Korunma önlemleri
 • Ödemeler dengesi önlemleri
 • Devlet tekelleri
 • Kamu alımları
 • Rekabet

 
Sanayi Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Ülkemiz ile İsrail arasında, sanayi ürünleri ticareti, 1 Ocak 2000 tarihinden bu yana gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Anlaşma kapsamı dışında tutulan herhangi bir negatif liste bulunmamaktadır.

 
Tarım Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Anlaşma ile taraflar birbirlerine tarım ürünleri bakımından tarife kotası çerçevesinde veya miktar sınırlaması olmaksızın vergi indirimi/muafiyeti sağlamıştır. (Taviz değişimine konu olan tarım ürünleri listelerine ulaşmak için tıklayınız).

 
Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.