Gürcistan

14 Ocak 2019

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis’te imzalanmış olup,  Bakanlar Kurulunca onaylanarak 24 Eylül 2008 tarihli ve 27007 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Anlaşma 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'na dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşmaya ilişkin detaylı analize ulaşmak için tıklayınız. 

 

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Gürcistan Maliye Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız