Güney Kore

24 Ocak 2020

Ülkemizle Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Taraflar arasındaki mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin “Çerçeve Anlaşma” ve  “Mal Ticareti Anlaşması” 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle “Hizmet Ticareti Anlaşması” ve “Yatırım Anlaşması”nın yürürlüğe girmesi ile birlikte de, söz konusu STA iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine imkân verecek bir yapıya dönüşmüştür.
 
Ülkemizin Asya–Pasifik Bölgesi’nde imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşması olan Türkiye - Güney Kore STA’sı kapsamında Güney Kore’ye sanayi ürünleri ihracatımızda gümrük vergilerinin tamamı 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle gümrük vergisinden muaf hale gelmiştir.
 
Tarım ürünlerinde ise tarife satırlarının %21,3’ünde gümrük vergileri 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle sıfırlanmış olup bu ürünler Kore’ye toplam ihracatımızın yaklaşık % 45’ine tekabül etmekte olup söz konusu ürünlere Liste-1’den erişilebilmektedir.  
 
Diğer taraftan, Liste–2’de bulunan ve 10 yıllık indirim takviminde yer alan tarım ürünlerinin gümrük vergilerinde, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle %73 oranında indirim sağlanmış olup bu ürünlerin gümrük vergileri 1 Ocak 2023 tarihinde tamamen sıfırlanacaktır.
 
Öte yandan, Liste – 3’te yer alan 134 adet ürünün gümrük vergisinde ise belli oranlarda gümrük vergisi indirimi sağlanmıştır.
 

İlgili listelere ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşmaya dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız

Anlaşma metni ve eklerinin Korece nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşmaya ilişkin detaylı analize ulaşmak için tıklayınız.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı’nın internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.