Şili

09 Kasım 2021

14 Temmuz 2009 tarihinde Santiago'da imzalan Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması  Bakanlar Kurulu'nca 14 Aralık 2010 tarihinde kararlaştırılmış olup, söz konusu Karar 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  Anılan Anlaşma 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma Kapsamı

  • Mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
  • Hayvan ve bitki sağlığı önlemleri
  • Fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları
  • Menşe kuralları
  • Vergilendirme
  • Anti-damping
  • Korunma önlemleri
  • Ödemeler dengesi önlemleri

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İspanyolca nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Şili Uluslararası Ekonomik İlişkiler Müsteşarlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.