Sırbistan

20 Aralık 2019

Türkiye ile Sırbistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. Anlaşmanın Onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 3 Temmuz 2010 tarih ve 27630 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Anlaşma 1 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye-Sırbistan STA’sının kapsamına hizmet ticaretinin dâhil edilmesi ve tarım tavizlerinin geliştirilmesine yönelik olarak 19 Ekim 2016 tarihinde başlatılan müzakereler 3-6 Ekim 2017 tarihlerinde Belgrad’da gerçekleştirilen nihai toplantıda tamamlanmıştır. Anlaşmanın kapsamını genişleten Protokoller 30 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da imzalanmış olup, 1 Haziran 2019 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Türkiye-Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması'na dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe, Sırpça ve İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 1 Haziran 2019'da yürürlüğe giren Protokoller için tıklayınız.

Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.