Sırbistan

21 Ekim 2021

Türkiye ile Sırbistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. Anlaşmanın Onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 3 Temmuz 2010 tarih ve 27630 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Anlaşma 1 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, Türkiye-Sırbistan STA’sının kapsamına hizmet ticaretinin dâhil edilmesi ve tarım tavizlerinin geliştirilmesine yönelik olarak 19 Ekim 2016 tarihinde başlatılan müzakereler 3-6 Ekim 2017 tarihlerinde Belgrad’da gerçekleştirilen nihai toplantıda tamamlanmıştır. Anlaşmanın kapsamını genişleten Protokoller 30 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da imzalanmış olup, 1 Haziran 2019 itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Anlaşma Kapsamı

 • Mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
 • Sağlık ve bitki sağlığı önlemleri
 • Fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları
 • Menşe kuralları       
 • Vergilendirme
 • Teşebbüslere ilişkin rekabet kuralları, devlet yardımları
 • Korunma önlemleri
 • Ödemeler dengesi önlemleri       
 • Hizmetler Ticareti    

 
Anlaşma Kapsamı Önemli Düzenlemeler

 • Anlaşma kapsamında Sırbistan menşeli sanayi mallarının Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, Türkiye menşeli sanayi ürünlerinin gümrük vergileri ise takvim dâhilinde tedricen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle sıfırlanmıştır.
 • Tarım ürünlerinde taraflar seçilmiş ürünlerde tarife kontenjanları çerçevesinde vergi muafiyeti veya MFN vergi indirimi şeklinde olmak üzere karşılıklı taviz değişiminde bulunmuşlardır.
 • (1 Haziran 2019 itibariyle yeni tarım tavizleri protokolü yürürlüğe girmiştir.)
 • Hizmetler Ticaretini STA kapsamına dahil eden Protokol, 30 Ocak 2018’de imzalanarak 1 Haziran 2019’da yürürlüğe girmiştir.


Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe, Sırpça ve İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.
1 Haziran 2019'da yürürlüğe giren Protokoller için tıklayınız.

Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.