DTÖ Hizmetlerde Ulusal Düzenlemeler Müzakereleri

04 Şubat 2021

DTÖ ULUSAL DÜZENLEMELER MÜZAKERELERİ
 
 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde hizmet ticareti alanında müzakere edilmekte olan Ulusal Düzenlemeler (Domestic Regulation) metni, hizmet sektörlerinde ülkelerin lisans, izin ve yeterlilik verme süreçlerini ve bürokratik işlemleri disipline etmeyi amaçlamaktadır.
Bu bakımdan söz konusu müzakerelerde, ülkemiz hizmet ihracatçılarının önündeki bürokratik ve keyfi uygulamaların önüne geçilmesi amacının gözetilmesinin yanı sıra, ülkemiz tarafından uygulanan mevzuat çıkarma, lisans ve izin verilme süreçlerine aykırı hükümlerin metinde yer almaması yönünde hassasiyet gösterilmiştir.
Oluşan kurallarda kurumların lisans, izin ve yeterlilik işlemleri için aradıkları şartları, gerekli belgeleri, başvuru tarihleri ve nereye başvurulacağı gibi bilgileri önceden açık ve erişilebilir bir şekilde hizmet sunuculara bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca süreçlerin tarafsız, adil, seri ve makul koşullar altında yürütülmesi sağlanmaktadır. Bu durum hizmet ihracatçılarımız için hedefledikleri ülkede hukuki masraflarını düşürecek ve piyasa hakkında öngörülebilir biçimde karar almalarını sağlayacaktır.
2018 yılında metin bazlı olarak başlanan müzakerelerde, kurallar kısmında anlaşma sağlama noktasına gelinmiş, ardından kuralların kapsamı, geçiş süreci, bu kuralların taahhüt listelerine yansıtılması gibi modaliteye ilişkin hususlar üzerinde ilerleme sağlanmıştır. 2020 yılı sonu itibariyle müzakere metni nihai haline oldukça yaklaşmış olup Ulusal Düzenlemeler metninin DTÖ 12. Bakanlar Konferansı’nda kabul edilerek Konferansın en önemli çıktıları arasında yer alması beklenmektedir.
Bu kapsamda Türkiye, özellikle gelişme yolundaki ülkeler için hem hizmet ihracatı bakımından hem de ülke içindeki ticareti büyük ölçüde destekleyeceğini ifade ederek Ulusal Düzenlemeler disiplinlerinin En Az Gelişmiş Ülkelerce de desteklenmesi amacıyla öncülük ederek girişimlerde bulunmaktadır.