İhracat Destekleri

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Desteklerde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

Dış Talepler Bülteni

Yurtdışından alınan ticari talep, fuar, ihale bilgilerini içeren Dış Talepler Bültenine ulaşabilirsiniz.

Mevzuat

En güncel haliyle ihracat rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi ile vergi resim ve harç istisnası mevzuatlarına ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Fuarlar

Yurt dışında düzenlenecek milli katılım ve bireysel katılımda desteklenen fuarların listeleri, yurt dışı fuar destek mevzuatı ve yurt dışı fuar organizatörlerine ait bilgiye ulaşabilirsiniz

Heyetler

İhracata Dönük Üretim Stratejisi

Bakanlığımızca 2010 yılından itibaren girdi tedarikine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013-2015 dönemi için hazırlanan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planında yer alan toplam 37 hedef ve bu hedeflere dönük 91 eylem, uygulama döneminde büyük ölçüde hayata geçirilmiştir.

MARKALAŞMA DESTEĞİ

TURQUALITY®, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Tarım Ürünlerinde İhracatta Ticari Kalite Denetimi

Tarım ürünlerinin ticari kalite denetimleri, firma sınıflandırma işlemleri ile preseli pamukların tasnifi konusunda ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.