Mevzuat

En güncel haliyle ihracat rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi ile vergi resim ve harç istisnası mevzuatlarına ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca:
 
  • İhracatın geliştirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak,
  • İhracatın madde ve ülke bazında geliştirilmesi imkânlarını ve bu imkânlardan azami döviz gelirleri sağlama yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak, ihracatçıları bu konularda eğitmek,
  • İhracat Rejimi Kararı da dâhil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
  • İhracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,
  • İhracata yönelik krediler ve diğer Devlet destekleri ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek,
  • İhracatın desteklenmesi amacıyla, uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak dahilde işleme ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin dış ticaret politikalarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
Bakanlığımız görevleri arasında yer almaktadır.

Bu amaçlar ve görevler minvalinde ihracat mevzuatına bakıldığında, işbu mevzuatı genel olarak geniş ve dar anlamda ihracat mevzuatı olarak ayırmak mümkün bulunmaktadır. Bu itibarla, geniş anlamda ihracat mevzuatını, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu kanunun dayanak teşkil ettiği Gümrük Yönetmeliği başta olmak üzere gümrük mevzuatının yanı sıra, kambiyo mevzuatı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerine ilişkin mevzuat, ilgili uluslararası anlaşmalar, Merkez Bankası Genelgeleri ve mezkur mevzuatların dayanak teşkil ettiği tebliğ ve genelgeler oluşturmaktadır. Öte yandan dar anlamda ihracat mevzuatını ise, İhracat Rejimi Kararı, Dahilde İşleme Rejimi Kararı, Hariçte İşleme Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği ve İhracat Tebliğleri oluşturmaktadır.
 
İhracat İşlemlerinde uyulması gereken esaslar genel hatlarıyla İhracat Rejimi Kararı ile İhracat Yönetmeliği düzenlemelerinde yer almakta olup, mezkur kararın dayanak teşkil ettiği; Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulamaları her bir rejimle ilgili karar ve bu kararların dayanak teşkil ettiği tebliğlerde ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.