Pazara Giriş

Ticaret politikası önlemleri, hedef ve öncelikli ülkeler, pazara giriş uygulamaları ve pazara giriş engellerine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bakanlığımızca, ihracatçı firmalarımızın potansiyel taşıyan  pazarlara yönlendirilmesini teminen kapsamlı pazara giriş faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2009 yılında oluşturulan pazara giriş koordinasyon yapısı ve söz konusu yapının üst düzeyli karar alma organı Pazara Giriş Komitesi tarafından hedef ve öncelikli ülkelerin belirlenmesi ve ihracatçılarımızın karşılaştığı pazara giriş engellerinin tespit edilerek bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.