Sektör Raporları

Tarım ve Gıda ile Sanayi sektörleri bazında sektör profillerine ilişkin bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ülkemiz ihracatında önemli bir yere sahip sanayi ve tarım ürünlerine ilişkin sektör raporları Bakanlığımız tarafından hazırlanmaktadır. Bu kapsamda sektör raporları ile sektörlerimize ilişkin istatistiki veriler, sektör hacmi, sektörün dünyadaki yeri ve hedef pazarlara ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir. İhracatçılarımızın ülkemiz öncü sektörlerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesinde fayda sağlayacak raporlar aşağıda sunulmaktadır.