Hariçte İşleme Rejimi

29 Ağustos 2018

Hariçte İşleme Rejimi’nin mevzuatsal çerçevesini ise 2007/11864 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı ile İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği oluşturmaktadır.