PGDBİS

30 Ağustos 2018

Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi
Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS), Bakanlığımız koordinasyonunda 9 farklı piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) kuruluşu tarafından iç piyasada yürütülen denetimlerle birlikte ithalata dair denetim sonuçlarının toplandığı bir veri havuzu olarak tasarlanmıştır. Temel amaç, yetkili tüm kuruluşlarca yürütülen denetimlerin sonuçlarının diğer kuruluşların da bilgisine ve kullanımına açılarak, denetimlerin programlanması ve önceliklendirilmesinde kuruluşlara destek olmaktır. Sistem bu anlamda sadece kamu kuruluşlarının kullanımına açıktır.
Sisteme, PGD sonuçlarına ilişkin dönemsel ve yıllık denetim verilerinin yanı sıra, denetimlerde tespit edilen güvensiz ve uygunsuz ürünlerle ilgili bilgiler de kaydedilmektedir. PGD kuruluşlarının sistem vasıtası ile Bakanlığımıza ilettiği veriler, yıllık PGD raporlarının hazırlanmasında kullanılmaktadır.
PGDBİS, 27 Temmuz 2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği” ile hukuki altyapıya kavuşturulmuştur.
Sisteme erişim bu linkten sağlanmaktadır.
http://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm