Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Yasal Altyapı

18 Nisan 2022

Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Yasal Altyapı

1 Ocak 1996 tarihinde Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemiz birçok alanda; AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulamaların da AB uygulamalarıyla paralel hale getirilmesine yönelik bazı yükümlülükler üstlenmiştir. Bu yükümlülüklerden biri de AB ve ülkemiz arasında ticarette teknik engellerin kaldırılabilmesi ve malların serbest dolaşımı ile piyasaya “güvenli” ürünlerin arzının sağlanabilmesi için, AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatına uyum sağlamaktır. Ülkemiz, bu alanda mevzuat uyumunu büyük oranda gerçekleştirmiş olup, çalışmalar halen devam etmektedir.
 
Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlaştırılması ile birlikte, uygulamada birliğin sağlanabilmesi ve tüketicilere güvenli ürünlerin ulaştırılabilmesi için, PGD sisteminin Avrupa Birliğindeki uygulamalara paralel şekilde güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
 
Avrupa Birliği’nde “Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Ürünlerin Uygunluğuna İlişkin 2019/1020 Sayılı (AB) Tüzük” ve “2001/95/AT sayılı Genel Ürün Güvenliği Direktifi” ile temel prensipleri belirlenen PGD, ülkemizde;
 

çerçevesinde, 9 farklı kamu kuruluşu tarafından sorumlu oldukları ürün grupları itibariyle yürütülmektedir.