2001

05 Ağustos 2019
 
Konu Sayı No     Tarihi  
Nato Personelinin İkinci Araç İthali (2016/11 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır) 52 21.12.2001 Detay
Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında İken Satılan Deniz ve Hava Taşıtlarının İhracı Hk. 44 23.11.2001 Detay
Garanti Mektuplarının Teminat Olarak Kabulü Hakkında 39 14.11.2001 Detay
İthal Eşyasının Gümrük Kıymetinin Tespitinde İskontoların Tabi Tutulacağı İşlemler 38 14.11.2001 Detay
Gümrük Müdürlüklerine Yükümlüler Tarafından Verilmek İstenen Dilekçeler Hakkında 37 12.11.2001 Detay
Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Kotaya Tabi Ürünlerin İthal Lisansına İşlenmesi 34 30.10.2001 Detay
Bedelsiz İthal Edilen Araçlara Uygulanacak Navlun Sigorta Hakkında 33 30.10.2001 Detay
Bedelsiz İthalat Tebliği’nin Uygulaması 25 08.10.2001 Detay
Muhtelif Marka Otomobillere Uygulanacak Diplomatik İndirim Oranları 23 04.10.2001 Detay
Mobil Gümrük Uygulaması 21 05.09.2001 Detay
Dökme Malların İthal ve İhracında Miktar Tespitinin Draft Survey Yöntemi İle Yapılması 20 05.09.2001 Detay
5/2/2000'den Önce Çıkmış Genelge ve Tasarruflu Yazıların 3/9/2001 Yürürlükten Kaldırılması 15 04.07.2001 Detay
A.TR Dolaşım Belgeleri ve EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Sonradan Kontrol İşlemleri 14 08.06.2001 Detay
Posta Gümrük İşlemleri 5 27.02.2001 Detay
Gümrük Kanununun 171. Maddesinde Öngörülen "Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Diğer Deniz Ürünleri İçin Tanınan Gümrük Vergisi Muafiyeti" İle İlgili Uygulama Hakkında 4 21.02.2001 Detay