2024

12 Haziran 2024
2024 Yılı Genelgeleri Sayı No Tarihi  
TPS-Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesi 2024/1
03.01.2024
Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali hk.-2023/16 sayılı Genelgede değişiklik
 
2024/2 25.01.2024 Detay
İhrakiye Teslimleri
 
2024/3 06.02.2024 Detay
İşlenmemiş Altın
 
2024/4 07.02.2024 Detay
TPS-MSB-Gümrük Muafiyet Belgesi
 
2024/6 18.03.2024 Detay
Bikomponent İplikler
 
2024/7 16.04.2024 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi
 
2024/8 24.05.2024 Detay
(Genelge eki için tıklayınız.)
Türkiye’de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthali 2024/9  12.06.2024 Detay