2010

03 Mayıs 2021
 
Konu Sayı No Tarihi  
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2011/37 sayılı Genelge ile kalktı) 60 31.12.2010 Detay
Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2011 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 59 31.12.2010 Detay
EK- 2011 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları 59 31.12.2010 Detay
Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılması - MÜLGA (2012/22 sayılı Genelge ile kalktı) 58 27.12.2010 Detay
DİR İkincil İşlem Görmüş Ürünler Hakkında - MÜLGA (2011/24 sayılı Genelge ile kalktı) 57 21.12.2010 Detay
İhtisas Gümrüğü Genelgesi - MÜLGA (2011/3 sayılı Genelge ile kalktı) 56 14.12.2010 Detay
DİR BİLGE Uygulamaları 55 13.12.2010 Detay
İhracatta Kıymet Araştırması - MÜLGA (2011/49 sayılı Genelge ile kalktı) 54 10.12.2010 Detay
Gümrük Mühürleri 53 07.12.2010 Detay
Gümrük Kanunu'nun 242 nci Maddesi - MÜLGA (2013/1 sayılı Genelge ile kalktı) 52 01.12.2010 Detay
A.TR dolaşım Belgeleri ve Menşe Belgelerine İlişkin Yapılacak İşlemler - MÜLGA (2011/13 sayılı Genelge ile kalktı) 51 02.11.2010 Detay
Gümrük Yönetmeliği 201 inci Maddenin Uygulanması. 50 14.10.2010 Detay
Beyannamenin 31 No'lu Alanı 49 08.10.2010 Detay
İhtisas Gümrüğü Genelgesi - MÜLGA (2011/3 sayılı Genelge ile kalktı) 48 01.10.2010 Detay
Muayene Eldivenlerinin Sınıflandırılması 47 03.09.2010 Detay
Posta-Yolcu İşlemleri - MÜLGA (2011/23 sayılı Genelge ile kalktı) 46 03.09.2010 Detay
Yolluklar 45 03.09.2010 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2010 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 44 26.08.2010 Detay
Kabahatler Kanunu/Para Cezaları - MÜLGA (2011/11 sayılı Genelge ile kalktı) 43 20.08.2010 Detay
Ayakkabı Kamara Çeliği 42 20.08.2010 Detay
Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar (2021/14 sayılı Genelge ile paragraf eklenmiştir.) 41 16.08.2010 Detay
Royalti ve Lisans Ücretleri - MÜLGA (2011/48 sayılı Genelge ile kalktı) 40 13.08.2010 Detay
Gümrük Mühürleri - MÜLGA (2010/53 sayılı Genelge ile kalktı) 39 04.08.2010 Detay
Gümrük Vergilerine İtiraz - MÜLGA (2010/52 sayılı Genelge ile kalktı) 38 26.07.2010 Detay
Yabancı Bayraklı Gemilere Bakım-Onarım Kapsamında Eşya Teslimi - MÜLGA (2011/7 sayılı Genelge ile kalktı) 37 26.07.2010 Detay
Gümrük Mühürleri - MÜLGA (2010/39 sayılı Genelge ile kalktı) 36 26.07.2010 Detay
Fazla Çalışma Ücreti 35 21.07.2010 Detay
Finansman Anlaşmaları 34 13.07.2010 Detay
İhrakiye Teslimi - MÜLGA (2013/36 sayılı Genelge ile kalktı) 33 13.07.2010 Detay
Çeşitli Genelgelerde Tadilat ve Beş Adet Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması 32 12.07.2010 Detay
BİLGE Sisteminde Eşyanın tarifedeki tanımı 31 09.07.2010 Detay
Petrol ürünlerinin ISO Tanklar İçerisinde Depolandığı Akaryakıt Antrepolarının Açılışına İlişkin Düzenleme 30 09.07.2010 Detay
YGM’ler İçin Doğrudan/Dolaylı İş İlişkisi - MÜLGA (2011/38 sayılı Genelge ile kalktı) 29 29.06.2010 Detay
Donatım ve İşletme Malzemeleri - MÜLGA (2014/17 sayılı Genelge ile kalktı) 28 29.06.2010 Detay
BİLGE Sistemi 27 28.06.2010 Detay
Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2010 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 26 28.06.2010 Detay
Bedelsiz Promosyon Eşyası İhracatı - MÜLGA (2013/34 sayılı Genelge ile kalktı) 25 22.06.2010 Detay
Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi - MÜLGA (2014/33 sayılı Genelge ile kalktı) 24 17.06.2010 Detay
Gümrük Müşavirliği Şirketleri Hakkında - MÜLGA (2010/58 sayılı Genelge ile kalktı) 23 16.06.2010 Detay
Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar - MÜLGA Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürülüğünün 2013/13 sayılı Genelgesi ile kalktı) 22 25.05.2010 Detay
GSM Depodan Esya Sevki 21 25.05.2010 Detay
Transit Rejimi Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin - MÜLGA (2012/4 sayılı Genelge ile kalktı) 20 14.05.2010 Detay
YGM'ler İçin Doğrudan/Dolaylı İş İlişkisi - MÜLGA (2010/29 sayılı Genelge ile kalktı) 19 13.05.2010 Detay
2009/109 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılması - MÜLGA (Değiştirdiği Genelgenin yürürlükten kalkması nedeniyle) 18 21.04.2010 Detay
Dahilde işleme rejimi (Gümrük Kanunu 234 üncü Madde Uygulaması) 17 14.04.2010 Detay
ÖTV 16 03.04.2010 Detay
Geçici Plakalı Ticari Araçların Transiti 15 30.03.2010 Detay
Mense İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler - MÜLGA (2010/51 sayılı Genelge ile kalktı) 14 30.03.2010 Detay
İdari/Teknik Personelin Kullanılmış Ev Eşyası İthali - MÜLGA (2013/48 sayılı Genelge ile kalktı) 13 29.03.2010 Detay
İsmi Değişen Gümrük İdareleri 12 22.03.2010 Detay
Doğrudan ve Dolaylı Temsilciler - MÜLGA (2013/37 sayılı Genelge ile kalktı) 11 15.03.2010 Detay
Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler (2018/8 sayılı Genelge ile kısmen değişiklik yapılmıştır.) 10 09.03.2010 Detay
Test, Deneme ve Tanıtım Amacıyla Geçici İthal Edilen Eşya - MÜLGA (2014/16 sayılı Genelge ile kalktı) 9 08.03.2010 Detay
Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2010 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 8 26.02.2010 Detay
Gümrük Antrepolarının Açılması, İşletilmesi ve Karşılan Çeşitli Sorunlar - MÜLGA (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürülüğünün 2013/3 sayılı Genelgesi ile kalktı) 7 19.02.2010 Detay
Dahilde İşleme İzni İle İlgili Uygulamalar (2015/21 sayılı Genelge ile değişti) 6 11.02.2010 Detay
Gümrük Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere ve Yeni Gümrük Yönetmeliğine Uygun Olmayan Genelgelerde Yapılan Değişiklikler - (2010/32 sayılı Genelge ile değişti) 5 01.02.2010 Detay
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2010 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 4 22.01.2010 Detay
Yolcu Beraberi Nakit Kontrolleri - MÜLGA (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürülüğünün 2013/1 sayılı Genelgesi ile kalktı) 3 22.01.2010 Detay
Garanti Belgesi ve Bedelsiz İthalat Uygulamaları 2 11.01.2010 Detay
BİLGE Sistemi 1 05.01.2010 Detay