2004

05 Ağustos 2019
Konu Sayı No       Tarihi  
Yolcu Beraberi Sahte/Korsan Eşya 27 09.11.2004 Detay
Firma Dosyalarının Oluşturulması 25 30.09.2004 Detay
2001/25 Sayılı Genelge'de Değişiklik 18 08.07.2004 Detay
Bilgisayarlı Gümrük İdareleri 13 13.04.2004 Detay
İthalatın Finansmanında Kullanılan Kredilerin KDV Matrahına Dahil Edilip Edilmemesi Hk. 10 22.03.2004 Detay
Hasarlı Kara Nakil Vasıtalarının Kıymetlerinin Tespiti 8 18.03.2004 Detay
BİLGE Sistemine Geçen Gümrük İdareleri 1 12.01.2004 Detay