2023

26 Ocak 2024
(2023 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  
Genelge-TPS-TİM-1086-Birlik Kripto Onay Numaraları 01 02.01.2023 Detay
Genelge-Hariçte İşleme İzni(YYS-Sivil Havacılık ve Savunma Sanayi) 02 04.01.2023 Detay
TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu MÜLGA (2023/8 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)  03 06.01.2023 Detay
 İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya  04 02.02.2023 Detay
TPS-TOBB-Ekspertiz Raporu  05 02.02.2023 Detay
TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge  06 08.02.2023 Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik 07 23.02.2023 Detay
TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu 08 23.03.2023 Detay
Kılavuz
Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat 09 04.04.2023 Detay
TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi 10 10.05.2023 Detay
Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri-2021/12 Sayılı Genelgede Değişiklik 11 07.09.2023 Detay
Genelge-TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet
Belgesi
13 14.11.2023 Detay
Genelge-Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik 14 28.11.2023 Detay
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedellerine ilişkin Genelge  15 08.12.2023 Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında (2024/2 Sayılı Genelge ile Değişiklik) 16 27.12.2023 Detay
Sağlık Kurulu Raporları ve Adli Sicil Belgeleri Hakkında 17 29.12.2023 Detay