2023

28 Kasım 2023
(2023 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  
Genelge-TPS-TİM-1086-Birlik Kripto Onay Numaraları 01 02.01.2023 Detay
Genelge-Hariçte İşleme İzni(YYS-Sivil Havacılık ve Savunma Sanayi) 02 04.01.2023 Detay
TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu MÜLGA (2023/8 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)  03 06.01.2023 Detay
 İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya  04 02.02.2023 Detay
TPS-TOBB-Ekspertiz Raporu  05 02.02.2023 Detay
TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge  06 08.02.2023 Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik 07 23.02.2023 Detay
TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu 08 23.03.2023 Detay
Kılavuz
Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat 09 04.04.2023 Detay
TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi 10 10.05.2023 Detay
Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri-2021/12 Sayılı Genelgede Değişiklik 11 07.09.2023 Detay
Genelge-TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet
Belgesi
13 14.11.2023 Detay
Genelge-Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik 14 28.11.2023 Detay