2015

16 Şubat 2021
 
Konu Sayı No Tarihi  
A.TR ve Menşe Belgelerinin Satış Bedelleri 25 31.12.2015 Detay
2014/1 sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 24 15.12.2015 Detay
2012/35 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Kullanılmış Ambalaj Malzemeleri) 23 09.11.2015 Detay
Sınıflandırma Genelgesi 22 13.10.2015 Detay
2010/6 sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 21 09.10.2015 Detay
2013/54 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 20 10.09.2015 Detay
Teminat Durum Sorgulama Sistemi 19 08.08.2015 Detay
Sınıflandırma Genelgesi 18 15.07.2015 Detay
Doğrudan Satış ve Gümrük Kıymeti 17 09.07.2015 Detay
Dahilde İşleme Rejiminden Kaynaklı Vergi Alacağı Hk.(2016/13 sayılı Genelge ile değişik) 15 09.07.2015 Detay
Antrepolardaki işlemler ile Gözetim ve Denetim Faaliyetleri ( 2016/23 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 14 19.06.2015 Detay
TRT Bandrolleri 13 18.03.2015 Detay
Finansal Kiralama Kapsamı İthalat 12 03.03.2015 Detay
TRT Bandrolleri 11 19.02.2015 Detay
Diplomatik Muafiyetler 10 09.02.2015 Detay
2012/2 sayılı Genelgeye İlave Genelge 9 30.01.2015 Detay
Dahilde İşleme İzin Belgesinde Ayniyet Tespiti 8 30.01.2015 Detay
İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme 7 30.01.2015 Detay
2012/21 Sayılı Royalti ve Lisans Ücretleri-Gümrük Kıymeti Genelgesi Hk. 6 30.01.2015 Detay
Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti ( 2017/14 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 5 22.01.2015 Detay
Karaya çıkış kartı ile gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş 4 20.01/2015 Detay
A.TR ve Menşe Belgelerinin Satış Bedelleri-2015/25 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 3 12.01.2015 Detay
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi 2 12.01.2015 Detay
Antrepo Teminat Sistemi 1 09.01.2015 Detay
EK-1 1 09.01.2015 Detay
EK-2 1 09.01.2015 Detay


 
Mülga Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
2015/2 Sayılı Genelge  Tek Pencere Sistemi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)
2015/3 Sayılı Genelge  Tek Pencere Sistemi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)
2015/4 Sayılı Genelge  Tek Pencere Sistemi Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)
2015/6 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2015/8 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi-ÇŞGB
2015/10 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi GTHB
2015/14 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi Ekonomi Bakanlığı
2015/16 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi Ekonomi Bakanlığı
2015/17 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı